Cümlede Anlam > İçerik Cümleleri

1

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam

KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ 

1.2 CÜMLEDE ANLAM

> Anlatımına Göre Cümleler

Öznel Anlatımlı Cümleler
Nesnel Anlatımlı Cümleler
Tanım Cümleleri
İçerik (Konu) Cümleleri
Üslup (Biçem) Cümleleri
Doğrudan (Dolaysız) Anlatımlı Cümleler
Dolaylı Anlatımlı Cümleler
Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler
Aşamalı Durum Bildiren Cümleler

> Cümlede Anlam İlişkileri

Eş Anlamlı Cümleler
Yakın Anlamlı Cümleler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
Neden (Sebep) – Sonuç İlişkili Cümleler
Amaç – Sonuç İlişkili Cümleler
Koşul – Sonuç İlişkili Cümleler
Açıklama İlişkili Cümleler
Karşılaştırma Cümleleri

> Cümle Yorumlama

Cümlenin Konusu
Cümlenin Ana Fikri
Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
Örtülü Anlam

> Anlamlarına Göre Cümleler

Öneri Cümleleri
Varsayım Cümleleri
Eleştiri Cümleleri
Öz Eleştiri Cümleleri
Davranış Cümleleri
Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri
Uyarı Cümleleri
Görüş Cümleleri
Yakınma (Şikayet) Cümleleri
Hayıflanma Cümleleri
Pişmanlık Cümleleri
Sitem Cümleleri
Küçümseme Cümleleri
Azımsama Cümleleri
Şaşırma Cümleleri
Beklenti Cümleleri
Özlem (Hasret) Cümleleri
Tasarı Cümleleri
Tahmin Cümleleri
Olasılık (İhtimal) Cümleleri
Çaresizlik Cümleleri
Beğeni Cümleleri
Onay (Katılma) Cümleleri
Abartma Cümleleri
Endişe (Kaygı) Cümleleri
Gözlem Cümleleri
Kesinlik Bildiren Cümleler
Kararlılık Bildiren Cümleler
Kararsızlık Bildiren Cümleler
Eşitlik Bildiren Cümleler
Bilinenin Soruyla Vurgulandığı Cümleler

İçerik Cümleleri

Türkçede İçerik anlamı veren cümlelere örnekler. İçerik cümleleri, örnekleri.

İçerik Cümlesi: Eserin konusundan, anlatımında verilmek istenen düşünceden söz eden cümlelerdir. Bu cümlelerde “Neyi anlatıyor?” sorusuna cevap aranır.

***Eser İstanbul’un kenar mahallelerindeki dramı anlatıyor.

***Bir kadının yaşam mücadelesini anlatıyor son romanında.

***Şiirlerinde genellikle ölüm temasını işliyor.

***Onlar da ben de insanın bireysel ve toplumsal gerçeklerini birlikte veren, insancıl çizgide öyküler yazdık.

***Karşılaştığı insanlık durumlarına yeni duygu ve anlamlar yükleyerek onları yeniden yazmıştır.

***Onun bütün şiirleri buram buram Anadolu kokar.

***Yazar öne sürdüğü düşünceyi açıklamak için insanın çevresini tanımlıyor.

***Yaşamın hayatın ve aşkın güzelliklerini öven şiirlerinde daima insan mutluluk aşılar.


İÇERİKLE İLGİLİ CÜMLELER

İçerik, bir eserde verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve hayallerin bütünüdür. Eserde bahsedilen konu bize içeriği verir. “Sanatçı neyi anlatı­yor?”, “Burada anlatılmak istenen nedir?” sorularının cevabı içeriği yani konuyu verir.

KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALI ÖRNEKLER:

ÖRNEK 1: Yazar eserinde kenar mahallelerden birinde yaşayan yaşlı çiftin çile dolu hayatını anlatıyor.” Bu cümlede eserde ne anlatıldığını belirttiğinden bu bir içerik cümlesidir.

ÖRNEK 2: Reşat Nuri’nin bu eserini okudukça Anadolu kadınının fedakarlıkları bir bir gözümün önüne geliyor.” Bu cümlede eserde ne anlatıldığını belirttiğinden bu bir içerik cümlesidir.

ÖRNEK 3: “Bir sınır köyünün ve köyde yaşayan insanların çile dolu hayatlarını bulmak mümkündür bu romanda.  Bu cümlede eserde ne anlatıldığını belirttiğinden bu bir içerik cümlesidir.

SINAVLARDA ÇIKMIŞ KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALI ÖRNEKLER:

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORU 1)    (2011-YGS)

(I) Yaşadığı dönemin şiir anlayışından uzaklaşarak uçlarda dolaşan, alışılmadık bağdaştırmaları ve imgeleriyle zaman zaman, bilinen söylemin dışına taşan şair, sürekli yenilikler peşinde koşmuştur. (II) Karşılaştığı insanlık durumlarına yeni duygu ve anlamlar yükleyerek onları yeniden yazmıştır. (III) Şiirlerini oluştururken boş alanlar bırakmış, uzun dizeleri kırmıştır. (IV) Şiirde bir yenilik gerçekleştirmek için dilin yerleşik söz değerlerini olduğu gibi kullanmaktan kaçınmış, dili yeniden kurmaya yönelmiştir. (V) Şiirlerinin çoğunda, çok anlamlı sözcükler kullanarak değişik çağrışımlar uyandırmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, sözü edilen şairin şiirlerinin içeriğiyle ilgilidir?

  1. A) I.       B) II.          C) III.            D) IV.             E) V.

CEVAP)    Seçenekleri incelediğimizde “B” seçeneğinde yazarın eserinde ne anlatıldığını belirttiğinden bir içerik cümlesidir.  Bu sebeple doğru cevap “B” seçeneğindir.

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORU 2)    (1999-ÖSS)

 (I) Okuduğunuz bu parça bir gazete yazısından alınmış. (II) Yazar öne sürdüğü düşünceyi açıklamak için insanın çevresini tanımlıyor. (III) Bu çevreyle uyum sağladıkça mutlu olacağını söylüyor. (IV) Bu düşünceyi geliştirmek için de toplum yaşamının değişik kesimlerinden seçtiği örnekleri sıralıyor. (V) İnsanlığın mutlu olmak yolunda sürekli bir savaşımı sürdürdüğünü gösteriyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi içerikle ilgili bir yargı değildir?

  1. A) I.             B) II.            C) III.                     D) IV.            E) V.

CEVAP)    Seçenekleri incelediğimizde “A” seçeneğinin dışındaki diğer cümlelerde eserde neler anlatıldığına dair bilgiler verilirken “A” seçeneğinde içerikle ilgili herhangi bir bilgi verilmemektedir. Bu sebeple doğru cevap “A” seçeneğindir.

Yusuf ALTINSOY / Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım Öğrt.           www.edebiyatname.com

Yorum Yapın

Yorumlar

Bir Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin.
Lütfen adınızı buraya girin.