Türk Lehçeleri Sözlüğü: Türk Dünyası Ortak Türkçe Sözlüğünden Seçmeler – Göl

0

Türk Lehçeleri Sözlüğü: Türk Dünyası Ortak Türkçe Sözlüğünden Seçmeler – Göl

Türk Lehçeleri Sözlüğü: Türk Dünyası Ortak Türkçe Sözlüğünden Seçmeler – Göl

Türk Lehçeleri Sözlüğü, Türk Dünyası Ortak Türkçe Sözlüğü

TÜRKÇENİN DİRİLİŞ HAREKETİ

ARTIK SÖZ TÜRKÇENİN!

Değerli üyelerimiz,

Biraz aşağıda, hazırladığımız Türk Lehçeleri Sözlüğünü sizlere sunuyoruz.

Çalışmalarımız yeni başlamış sayılabilir.

Türk dünyasından uzmanlarımızın eşsiz katkısıyla sözlüğümüz her geçen gün daha da büyüyecek ve ayrıntılı bir biçime kavuşacaktır.

Bu konuda eşsiz birikimlere sahip olan değerli hocalarımızın katkısına her zaman açığız.

İletişim için turkcetdh@gmail.com iletimini kullanabilirsiniz.

Destek veren herkese sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Artık Söz Türkçenin!

TDH

TDH Sözlüğü

Sayı Sözcük Anlamı-Açıklaması
1 Ab TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Su, KÖKEN BİLGİSİ: Farsça āb/āv آب, AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: Su, ab, KAZAK TÜRKÇESİ: sw, KIRGIZ TÜRKÇESİ: Suu, ÖZBEK TÜRKÇESİ: Suv, TÜRKMEN TÜRKÇESİ: Suw, UYGUR TÜRKÇESİ: Su
2 Abajur TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Işıkkesen, KÖKEN BİLGİSİ: Fransızca abat-jour. AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: Abajur, qalpaq (ikinci anlamı) KAZAK TÜRKÇESİ: Abajwr, şıra qalpaq, KIRGIZ TÜRKÇESİ: Abacur ÖZBEK TÜRKÇESİ: Abajur, qalpogʻi, TÜRKMEN TÜRKÇESİ: Abažur, UYGUR TÜRKÇESİ: abajur, lamba kalpiği
3 Abaküs TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Sayı boncuğu, çörkü, KÖKEN BİLGİSİ: Latince abacus/Eski Yunanca ábaks, abak- άβα, AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: çötkə, KAZAK TÜRKÇESİ: şot, esepşot, abak, KIRGIZ TÜRKÇESİ: Çot, ÖZBEK TÜRKÇESİ: cho't, TÜRKMEN TÜRKÇESİ: çot, UYGUR TÜRKÇESİ: chot
4 Abdest / aptes TÜRKİYE TÜRKÇESİ: El suyu, arınma, yunma, KÖKEN BİLGİSİ: Fa ābdast آبدست/آب دست ab: su, dest: el, AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: abdast, KAZAK TÜRKÇESİ: daret KIRGIZ TÜRKÇESİ: tarat, ÖZBEK TÜRKÇESİ: taharat, TÜRKMEN TÜRKÇESİ: taret, UYGUR TÜRKÇESİ: taharat
5 Abdesthane TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Yunak, KÖKEN BİLGİSİ: Fa ābdast آبدست/آب دست ab: su, dest: el+hane, AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: , KAZAK TÜRKÇESİ: KIRGIZ TÜRKÇESİ: , ÖZBEK TÜRKÇESİ: , TÜRKMEN TÜRKÇESİ: , UYGUR TÜRKÇESİ:
6 Abdomen TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Karın kası, karın boşluğu, KÖKEN BİLGİSİ: Lat abdomen, abdomin- karın boşluğu, AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: , KAZAK TÜRKÇESİ: , KIRGIZ TÜRKÇESİ: , ÖZBEK TÜRKÇESİ: , TÜRKMEN TÜRKÇESİ: , UYGUR TÜRKÇESİ:
7 Aberasyon TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Sapınç, sapma, KÖKEN BİLGİSİ: Fransızca aberration, AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: uzaqlaşma, aberrasiya, yayılma, KAZAK TÜRKÇESİ: aberracïya, KIRGIZ TÜRKÇESİ: Canılıştık, Katalık, ÖZBEK TÜRKÇESİ: Abberratsiya, TÜRKMEN TÜRKÇESİ: , UYGUR TÜRKÇESİ: xataliq, normal turumdin (halettin) uzaqlishish
8 Abes TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Anlamsız, gereksiz, boş, saçma., KÖKEN BİLGİSİ: Arapça ˁabaṯ عَبَث, AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: Əbəs, boş, KAZAK TÜRKÇESİ: äbes, abswrd, KIRGIZ TÜRKÇESİ: Maanisiz, Tüşünüksüz, sandırak, ÖZBEK TÜRKÇESİ: Såchma, såchish, abas, ma'nåsiz, nåma'qul, beqårchi, TÜRKMEN TÜRKÇESİ: Boş, ugursyz (ugursız), bimany (bi:ma:nı), netijesiz (neti:cesiz), manysyz (ma:nısız), biderek (bi:derek), dereksiz, sebäpsiz, nähak, bolgusuz, peýdasyz (peydasız), UYGUR TÜRKÇESİ: Menisiz
9 Abi / ağabey TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Eski Türkçedeki çeşitli karşılıkları: ağa/aga/ava, ege/eğe, egi, ige, abza, kada, KÖKEN BİLGİSİ: aḳa/aġa büyük erkek kardeş+bey, AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: Böyük gardaş , KAZAK TÜRKÇESİ: Ağa , KIRGIZ TÜRKÇESİ: Ağa , ÖZBEK TÜRKÇESİ: Aka, ağa , TÜRKMEN TÜRKÇESİ: Ağa , UYGUR TÜRKÇESİ: Aka
10 Abide TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Anıt, anıt bediz, KÖKEN BİLGİSİ: Arapça ābida(t) آبِدة akılda kalan şey, tekerleme, büyük olay, facia, AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: Abidə, KAZAK TÜRKÇESİ: eskertkiş, KIRGIZ TÜRKÇESİ: Estelik, Monument, ÖZBEK TÜRKÇESİ: åbida, TÜRKMEN TÜRKÇESİ: ýadygärlik (ya:dıgärlik), monument, UYGUR TÜRKÇESİ: abida, haykal
Sayı Sözcük Anlamı-Açıklaması

TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Anadolu Türkçesi, Türk dilleri içinde Oğuz dilleri grubunda yer alır. Toplam nüfusları 85 milyona yaklaşan ve Anadolu, Trakya, Kuzey Kıbrıs’ta (Kıbrıs’taki Türk nüfusu yaklaşık 350 bindir) yaşayan Anadolu Türkleri tarafından konuşulan bu dil, Türk lehçeleri arasında en büyük grubu oluşturur. Ayrıca bu lehçe, şu Türk azınlıklarının da ana dilini oluşturmaktadır.

Lehçeler (Budaklar)

Lehçeler, bir dilin bilinmeyen, çok eski dönemlerinde ayrılmış kollarına denir. Başka bir deyişle, bir dilin birbirinden uzak bölgelerde, çeşitli nedenlerle, ses, söz dizimi ve söz varlığı bakımından değişikliğe uğramış biçimine lehçe (Alm: Dialekt; Fr: dialecte; İng: dialect) denir.

Tanımlardan da anlaşılacağı gibi, ‘ağız‘da genellikle ses ve söyleyiş farklılığı varken, lehçede ses ve söyleyiş farklılığıyla birlikte, dilin yapısı (söz dizimi) ve söz varlığı da değişmektedir. O kadar ki, bu farklılıklar zamanla lehçelerin birer dil olmasına bile yol açmaktadır. Söz gelimi, Latincenin çeşitli lehçeleri arasındaki farklılık zamanla o kadar büyümüştür ki, sonunda Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Rumence gibi diller ortaya çıkmıştır.

Adriyatik Denizi’nden Çin Denizi’ne kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada yaşayan Türkçe de birçok lehçelere ayrılmıştır: Batı Türkçesinin Anadolu, Azerî, Türkmen lehçeleri gibi ve Özbek lehçesi, Kazak lehçesi, Kırgız lehçesi…

Lehçenin ayrı bir dile dönüşmesi olayına Türk dilinde de rastlanmaktadır. Yaşayan Türk lehçelerinden ikisi, bugün artık birer dile dönüşmüştür. Bunlardan biri, Sibirya’da Lena Nehri’nin iki yanında yaşayan Yakut Türklerinin konuştuğu Yakutça diğeri ise, Orta Volga bölgesinde Kama Irmağı’nın Volga’ya kavuştuğu yerde yaşayan Çuvaş Türklerinin dili olan Çuvaşçadır.

Bir dilin lehçeleri arasındaki bağı ya da farklılıkları en iyi lehçeler sözlüğü ortaya koyar. Örneğin, W. Radloff’un “Türk Lehçeler Sözlüğü” bu nitelikte bir sözlüktür. Hüseyin Kâzım’ın “Büyük Türk Lugatı” da bu alanda hazırlanmış büyük bir eserdir. Türk lehçeleri hakkında ilk bilgileri veren eserse Kaşgarlı Mahmut’un ölümsüz eseri “Divanü Lugat-it Türk“tür.

Türk Dilinin Lehçeleri:

1. Çuvaşça
2. Yakutça

Türk Dilinin Ağızları (Şiveleri) (Boy adları ile):

Sibirya ve Altay alanı:
1. Karagas
2. Soyan
3. İrtiş ve Tobol
4. Altay
5. Telengit
6. Teleüt
7. Tuba
8. Kumandı
9. Lebed
10. Sagay
11. Beltir
12. Kaç
13. Koybal
14. Kızıl
15. Şor
16. Kamasin
17. Çalım ve ÇatDoğu Türkistan alanı
18. Uygur
19. Sarı Uygur
20. TarançiBatı Türkistan alanı
21. Karakalpak
22. Özbek
23. Kırgız
24. Kazak
25. Türkmen
Kafkasya ve İran alanı
26. Nogay
27. Kundur
28. Karaçay
29. Balkar (Malkar)
30. Kumuk
31. Azerbaycanlı
32. Kaşkay
33. Afşar
34. Kacar
35. Şahseven
36. Karadağlı
37. Karapapak
38. Hamse
39. Halaç
40. Kengerlu
41. Horasani
42. Karayi
43. KaraçorluKuzey alanı (Urallardan Balkanlara kadar)
44. Kazan, Tatar
45. Atrahan
46. Başkırt
47. Kırım
48. Karayim
49. Gagavuz
50. Türkiye, Oğuz


 

karşılaştırmalı türk lehçeleri pdf, karşılaştırmalı türk lehçeleri  kültür bakanlığı, karşılaştırmalı türk lehçeleri sözlüğü ahmet bican ercilasun, pamukkale üniversitesi çağdaş türk lehçeleri sözlüğü, türk lehçeleri örnekleri, türk dil sözlüğü kaşgarlı mahmut, türk lehçeleri sınıflandırılması, türk lehçeleri nelerdir, lehçe nedir, ağız şive lehçe argo jargon örnek, ağız cümle örnekleri, şive cümle örnekleri, yakut lehçesi, şive ile ilgili cümleler, türkçenin lehçeleri, dil aileleri, lehçe şive ağız nedir kısaca, jargon nedir edebiyat, argo ve jargon nedir, argo nedir edebiyat, şive nedir edebiyat, jargon örnekleri, şive örnekleri, ağız örnekleri, YEREL AĞIZLAR VE tÜRKÇE, Türkçe kaynak sitesi, Türkçe adlar ve isimler, Türkçenin yozlaşması ve bozulması, Türk dili araştırmaları

Yorum Yapın

Yorumlar

Bir Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin.
Lütfen adınızı buraya girin.