Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebiyat Terimleri ve Anlamları-F-G-H DAMGALARI

0

SÖZLÜK SEÇİNİZ

1-TDH SÖZLÜĞÜ   2-TÜRKÇE KİŞİ ADLARI SÖZLÜĞÜ  3-ARAPÇA-FARSÇA KİŞİ ADLARI SÖZLÜĞÜ 4-GÖKTÜRKÇE SÖZLÜK 5-BİLİM DALLARI VE DÜŞÜNCE AKIMLARI  6-HUKUK TERİMLERİ  7-TIP TERİMLERİ 8-TÜRK TARİHİ VE SÖYLENCELERİ 9-OSMANLICA-TÜRKÇE SÖZLÜK 10-ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ 11- EDEBİYAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Sa. Terim Anlamı-Açıklaması
1 Abad Zengin olma, varlıklı olma, bayındır.
2 Abaz Avaz.
3 Abd Kul.
4 Abdal Hem şiir hem de düzyazıda “derviş” anlamına gelen bu sözcük, halk ozanlarının adının başına ya da sonuna gelerek onların mahlası olarak da kullanılmıştır (Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi).
6 Abdal donu Gezgin derviş giysisi, derviş görünüşü.
7 Abdal, ebdal Derviş. Tanrı sevgilisi, kırk din ulusundan biri. Saçlarını, kaşlarını, bıyıklarını ve sakallarını usturayla tıraş ettiren, davul ve dümbeleklerle, sancaklarla toplu halde gezen Şii dervişler.
8 Abes Boş, asılsız, saçma.
9 Abeş Kula renkte at, alacalı hayvan.
10 Abı hayat Ölümsüzlük suyu, bengisu.
11 Abı puş Aba giyen, derviş, fakir

SEÇME EDEBİYAT TERİMLERİ-F-G-H DAMGASI

(Ayrıntılı aramayı yukarıdaki szölüğümüzden yapabilirsiniz)

FABL: Kahramanları hayvan, bitki ya da eşya olan; bunların insan gibi konuşturulmasıyla oluşan ders verici yazı. Genelde manzum
yazılardır.
AHRİYE:Kasidede, divan şairinin kendisini övdüğü bölüm.                                                                                                   
FARS:Toplumdaki düzensizlikleri alaylı anlatımla yeren bir oyun, halk komedisi. Ayrıca İran’ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse  

FECRİATİ:Ahmet Haşim ve arkadaşlarının 1908’de oluşturduğu edebiyat topluluğu.                                                

FEERİ:Kahramanları melek, cin, şeytan… gibi varlıklardan meydana gelen masalların oyunlaştırılmış biçimi.                                   

FIKRA: Gazete çevresinde gelişen ve günlük sorunlar hakkında, yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini belirten öğretici metin türü.
FONTETİK SANATLAR: Ses unsuruna dayanan sanatlar.
FÜTÜRİZM: İtalyan şairi Marinetti’nin 1909’da Fransa’da ortaya koyduğu edebiyat akımı.
-G –
 
GAZEL: Beyit sayısı 5 -15 olan, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle kafiyeli, genellikle lirik konularda yazılan divan şiiri nazım şekli.
GİRİZGAH:Kasidelerle, başlangıçtan sonra asıl konuya geçmek için söylenen beyit.                                                               
GÜNLÜK: Günü gününe saptanmış olaylar, duygular, düşünceler ve izlenimlerden oluşan öğretici metin türü, jurnal.
– H –
HAMSE:Beş mesneviden oluşan yapıtlar topluluğu.                                                                                                                   
HATIRA (ANI): Bir kimsenin kendi başından geçen olayları veya tanık olduğu olay ve olguları; gözlemlerine, izlenimlerine, bilgilerine dayanarak kimi zaman kişisel duygularını ve düşüncelerini de katarak anlattığı yazı türü.
HECE ÖLÇÜSÜ: Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanan, halk şiiri ölçüsü olarak bilinen millî ölçümüz.
HİCİV:Bir kişiyi veya toplumsal bozuklukları yerme amacıyla yazılan şiir.
HÜSN-İ TALİL: Bir olguyu gerçek nedeniyle değil de hoşa giden başka bir nedenle açıklama sanatı.     

Yorum Yapın

Yorumlar

Bir Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin.
Lütfen adınızı buraya girin.